Wiki – 11. De nieuwe sociale professional in opleiding

Eropaf!’s documenten Wiki - 11. De nieuwe sociale professional in opleiding

De opkomst van bottom-up initiatieven en de overdracht van werk aan vrijwilligers verandert de positie van nieuwe sociale professionals. Wat wordt er in het werkveld verwacht van toekomstige professionals, waar is hun plek tussen bestaande structuren en informeel initiatief en hoe moeten de sociaal-agogische opleidingen hierop inspelen? In gesprek over de toekomst van het hoger sociaal onderwijs.

Hoofdlaborant: Rob Andeweg – Programmamanager Integraal Sociaal Werk HVA

Ingrediënt 1: Studenten programma ISW (ovb)

Ingrediënt 2: Marco Carl van Stralen – Community Development – Hogeschool Utrecht

Ingrediënt 3: Sebastian Abdallah – Hogeschool van Amsterdam Youth Spot

Achtergrond:

Toekomst hoger sociaal onderwijs op Sociale Vraagstukken

Sozio: Wat een professional echt moet leren laat zich maar moeilijk onderwijzen

Is de professional van de toekomst er echt?

Movisie: krachtgerichte sociale zorg

Integraal sociaal werk – Blog

Integraal sociaal werk– Film