Show Sidebar Inloggen

Documenten van eSymposium Wiki Demo Progamma GGz+Tech

Programma festivalopzet

Op dit kennisfestival heb je de regie in eigen hand. Stel je eigen dag samen en volg het programma zoals jij dat wilt. Luister naar een van onze zeer inspirerende en gepassioneerde sprekers, volg een workshop, loop rond bij de verschillende e-Healthtoepassingen, praat met andere bezoekers, neem even rust en geniet van een hapje en een drankje en discussieer over ethische onderwerpen. Nog snel een bezoekje aan de Pressure Cooker om af te sluiten met een gezellige borrel. Het programmaschema op de hoofdpagina geeft aan wanneer en waar je wat kunt bekijken. Deze pagina geeft verdieping per Room. Je kunt hier precies lezen wat je mag verwachten. Heel veel plezier.

Hieronder vind je per ‘room’ meer informatie over de sprekers en hun presentaties door op ‘info’ te klikken. de informatie wordt steeds aangevuld. Of download het programmaboekje.

 1. Mainstage
 2. Times are changing
 3. Ethische dialoog
 4. Future Design
 5. Science
 6. Network
 • Tech Markt

 

Mainstage

1. Tech Hulp om een uitdaging van ‘Over de brug’ waar te maken, Philippe Delespaul, >WorkshopInteractief

In het rapport ‘Over de Brug’ wordt een plan van aanpak geformuleerd voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). De doelstelling is een stroomversnelling te realiseren in herstel in psychopathologie, maatschappelijke participatie en persoonlijke doelrealisatie.

De zorg voor EPA is sterk verbeterd over de afgelopen jaren. Maar mensen blijven vaak afhankelijk van zorg en ontwikkelen niet de noodzakelijke weerbaarheid om met meer autonomie te functioneren. De doelen van ‘over de brug’ zullen niet bereikt worden door verder te doen wat we tot nu toe doen. Hulpverlening moet ‘ambulant’ worden, daar waar de patiënt functioneert en faalt of net succesvol is. Een huisbezoek is hiervoor vaak onvoldoende. We moeten beter zicht krijgen op hoe mensen van moment tot moment omgaan met stress om hen beter te kunnen helpen. Ook moeten we beter begrijpen waarom ze nu eens wel en dan weer niet tot dagelijkse activiteiten komen.
TECH oplossingen zoals de PsyMate™ kunnen hierbij helpen. Ze helpen de cliënt die informatie aan de hulpverlener te geven die bruikbaar is voor de behandelaar en tot maatwerk in de behandeling leidt.

2. REDESIGNING PSYCHIATRY |het kan beter, David van den Berg >> WorkshopInteractief

David van den BergDe Nederlandse GGZ dient jaarlijks bijna een miljoen burgers met psychische problemen en de GGZ doet daarbij goed werk. Zij draagt bij aan levensgeluk en maatschappelijk herstel. De maatschappij doet er verstandig aan om in GGZ te investeren. Er zijn echter ook flink wat problemen en uitdagingen voor de GGZ en er is veel ruimte voor verbetering. De maatschappij verandert, middelen staan onder druk en net als elk ander systeem moet de GGZ met haar tijd mee. Daarnaast zijn paradigma’s van GGZ in beweging. Een beweging weg van het ‘ziekte-denken’ en weg van een relatie tussen zorggebruiker en zorgbieder die gebaseerd is op het medische model. Belangrijke hoekstenen van het systeem staan daarbij onder druk, zoals het diagnostische systeem en de focus op symptoom reductie. De vraag rijst of we op deze manier mensen wel het beste helpen.
In deze turbulentie groeit tevens het besef dat we het GGZ systeem kunnen verbeteren en organisaties zien in dat het van belang is hun waarde in de toekomst te verzekeren. Er wordt dan ook volop geïnnoveerd in de GGZ. Nieuwe technologieën en media die onze sociale omgeving veranderd hebben, bieden ook nieuwe mogelijkheden voor slimme zorgoplossingen. Tot op heden zijn de meeste innovaties op het gebied van e-health en m-health echter niet veel meer dan het vertalen van bestaande praktijken naar digitale toepassingen. Daarbij is technologie te vaak een doel, terwijl zij een middel is. Voor GGZ experts blijkt het lastig om voorbij de huidige kenmerken en grenzen van het systeem te kijken. Bovendien ontbreekt er een gedeelde visie voor de toekomst.
Dat kan beter. En wel door mensen van buiten de GGZ te betrekken. Ontwerpers en filosofen gaan in samenwerking met een consortium van innovatieve GGZ organisaties en verzekeringsmaatschappijen, en alle stakeholders in het GGZ systeem, een gezamenlijke visie ontwikkelen op de GGZ van 2030. Daarbij passen zij de ‘reframing’ ontwerpmethode toe die aan de TU Delft ontwikkeld is. In dit ontwerpproces staat de gewenste interactie tussen het hulpbehoevende individu en het toekomstige GGZ systeem centraal. Visie is dus leidend. Dit vereist het beantwoorden van elementaire vragen zoals hoe de samenleving om wil gaan met mensen, die (tijdelijk) niet om kunnen gaan met emotionele, sociale en fysieke uitdagingen van het leven. Het resultaat is een gedeelde visie op het toekomstige GGZ systeem en haar kernkwaliteiten. Deze zal dienen als stip aan de horizon. We ontwikkelen een ‘roadmap’ die beschrijft hoe het GGZ systeem die transitie zal kunnen maken en we zullen met de betrokken organisaties de eerste stap in die richting zetten.

3. De organisatie van de toekomst, Koen Hartog >WorkhopInteractief

In zijn presentatie vertelt Koen Hartog over de organisatie van de toekomst, die in staat is om in kort tijdsbestek innovaties te testen en in de praktijk te brengen. We zullen flexibeler moeten zijn en ook moeten loskomen van traditionele beslis- en overlegmodellen om het tempo van 2015 en de jaren daarna. Bovendien legt hij uit dat onze interne samenwerking – de heilige drie-eenheid mail-meetingaanwezigheid – toe is aan een ingrijpende wijziging.

Times are changing

1. Jerry Fortuin, Anders kijken, denken, doen! >>WorkshopInteractief >> WorkshopWiki

ChangesAls je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Times are changing vraagt om anders doen, ander gedrag. Ander gedrag komt tot stand door anders kijken en denken van zorg- en ICT professionals. Alleen dan worden beloften van technologie en e-Health in de langerdurende geestelijke gezondheidszorg ingevuld.

2. E-lab, plek voor cocreatie samen met cliënten en medewerkers. Door Joep Kolijn.

Ken je het eLab van GGzE al? Het eLab bestaat nu twee jaar. De opdracht die wij hebben meegekregen is: ‘Zorg dat innovatie van de grond komt binnen GGzE. En doe dit in samenwerking met cliënten, medewerkers en bedrijven.’ We schrijven geen plannen maar gaan samen – van ontwikkelaar tot eindgebruiker – aan de slag. We denken groot en starten klein, maken gebruik van bestaande middelen. In onze innovaties is technologie een middel en geen doel op zich.

In onze workshop, onderdeel van de route medewerker 2.0, zal je onze werkwijze zelf ervaren. Sluit je aan bij de groeiende groep mensen die de toekomst van de zorg realiseert. We nodigen je uit om mee te denken over het onderwerp zelfmanagement. Hoe gaat de medewerker 2.0 cliënten helpen om het zelf te doen? Sluit je aan. Je bent van harte welkom.

3. EPD 2.0, het EPD als kwaliteitsverhogend instrument? Patrick Chin A Foeng,

Door het digitalisering van het papierendossier en het optimalizeren van de administratieve processen, lijkt er minder oog voor kwlaiteitsaspecten van de zorg in het EPD. Hoe kan het EPD 2.0 bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de behandeling?

4. De zorg verdient een eigen bol.com! Michael Milo, >>WorkshopInteractief

De zorg profiteert in tegenstelling tot andere branches veel te weinig van de mogelijkheden van het internet. Dat komt omdat eHealth en andere vormen van digitale zorg tot nu toe vooral digitale kopieen zijn geweest van wat er in de spreekkamer plaatsvindt. De zorg kan veel leren van wat digitale transformatie in andere branches voor clienten en dienstverleners heeft betekent. Michael Milo schetst de ” drivers” van digitale transformatie en laat zien hoe de zorg van de toekomst er uit kan zien.

5. Titus Beentjes, Herstel via IMR online mogelijk?

Tijdens de workshop zal een korte inleiding gegeven worden over de Illness Management & Recovery training en de e-health aanvullingen van de e-IMR. De workshopleider zal een korte presentatie geven over de rol van deelnemer van de ontwikkelgroep; en de eerste ervaring vanuit de pilot test. Als workshop zullen we de eerste module ‘Werken aan hersteldoelen’ doorlopen.

6. Fact-centrale NHN, centralist en client, Nancy Majoor en Roel Wijnstra

Ervaringsverhaal over Telezorg. Hoeveel wordt Telezorg nu ingezet; cijfers en verwachtingen. Overgang naar een nieuw systeem. Blik op de toekomst.

 

Ethische dialoog

1. TECH+ in de dagelijkse praktijk. Door Frits Bovenberg, SPV’er >>WorkschopInteractief

Frits BovenbergTijdens deze bijeenkomst gaan we samen in gesprek over het thema TECH+. Wat hebben we nodig om tot meer resultaten te komen? Hoe kunnen we de verbinding tussen cliënten en professionals verbeteren met behulp van technologie? Hoe kunnen we ‘resource groups’ voorzien van moderne technologie? Hoe kunnen de diverse schakels van een moderne zorgketen, beter met elkaar communiceren? En wat hebben zij daarvoor nodig? Deze en vele andere vragen gaan we bespreken tijdens deze interactieve bijeenkomst, zonder powerpoint. Kom je ook?

2. On-line of off line, behandelen is waar het om gaat Door Michiel de Leeuw, psychiater.

In bestaande behandelteams geven diverse disciplines vorm aan de extra mogelijkheden die on-line behandelen biedt. Zo laat een psycholoog in een fact team zien , wel-ke modules zij toepast met welk resultaat, een spv van een IHT/crisisteam zien hoe zij beeldbellen en on line be-handelen combineert en ikzelf probeer samen met een van mijn patiënten aan te tonen dat alle behandelinter-venties ook via videobellen aan te bieden zijn.

3. Wil ik als ggz cliënt nu Tech? Door Tim Kreuger, ervaringsdeskundige. >>WorkshopInteractief

Wat vinden cliënten van alle ontwikkelingen op gebied van techniek. De GGZ is bezig met online behandelmodules, videobellen, apps, etc. Sluit deze ontwikkeling wel aan bij cliënten? Heeft de cliënt zelf de touwtjes in handen op het gebied van technische hulpmiddelen? We gaan in deze dialoog dit met elkaar bespreken en de ervaringen van cliënten vertellen die te maken hebben met technische hulpmiddelen in de GGZ.

4. Ik ga niet met spullen werken waar geen onderzoek naar is gedaan. Door Mirjam van Orden, onderzoekster.

In de GGZ wordt op grote schaal geworsteld met het implementeren en opschalen van innovaties, zoals e-health-diensten. Waar liggen de problemen? Welke kansen (good practices) zijn er om implementatie te bevorderen en onderzoek uit te voeren, zodat evidentie opgebouwd kan worden?

5. Geef me mijn data! Wie gaat er over mijn privacy en hoe gaan we deze in de toekomst beschermen? Door Peter Klumpenaar, innovator. >> WorkshopInteractief  >>WorkshopWiki

Sinds de start van het digitale tijdperk zijn we in toenemende mate geobsedeerd met privacy en de beveiliging hiervan. De eerste vraag die ik altijd gesteld krijg als ik ergens spreek of presenteer over Zorg en ICT gaat linksom of rechtsom hierover. Dat verbaasd mij elke keer weer. Tot 20 jaar geleden leek het niet zo’n issue of onze telefoons werden afgeluisterd, post onderschept werd en onze gangen op diverse manieren worden nagegaan. Ook in de nieuwe media zijn wij opener en transparanter dan ooit. Blijkbaar willen we graag delen, maar raken we door diverse incidenten in toenemende mate ongerust over wat ‘men’ weet en hoe deze informatie gebruikt wordt. Ik zie steeds meer mensen persoonlijke maatregelen nemen om minder te delen. Dat is jammer, want ik geloof dat toegang tot informatie en transparantie in informatie ons helpt om een betere samenleving te bouwen met gezondere en gelukkige mensen.
Nu al ontstaan er binnen de menswetenschappen fundamentele nieuwe inzichten over gedrag en voorspelbaarheid daarvan op basis van Big Data. Ik en anderen met mij denken dat we op de rand staan van een nieuw tijdperk t.a.v het denken en omgaan met privacy. Daarin draait het naar mijn idee om wie je vertrouwt. Je kunt grofweg twee te verwachten scenario’s schetsen. Of we vertrouwen niemand en laten de boel dichttimmeren door intstituties en er ontstaat een nieuwe digitale hackwedloop, of we nemen zelf de controle over onze data en bepalen zelf wat ermee gebeurt en wie we vertrouwen.
Graag wissel ik met jullie van gedachte over wat daarvoor nodig is en hoe we kunnen bouwen aan een volgende generatie van systemen waarin jij de eigenaar bent van jouw informatie en je er zelfs geld mee kunt verdienen.

6. Hoe weet ik dat het veilg is? Door Patrick Chin A Foeng, EPD-leverancier en psychiater.

Nieuwe technologie brengt nieuwe mogelijkheden, maar de regelgeving loopt achter. We willen wel de regie bij de client leggen, maar waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Wat is de positie van u als zorgaanbieder?

Future design

1. In gesprek over PsyMate:

De PsyMate™ is een app en is bedoeld om veranderingen in gevoelens en gedragingen in het dagelijks leven te monitoren. De PsyMate™ heeft een grote flexibiliteit en kan gebruikt worden om verschillende protocollen te programmeren die relevant zijn voor de studie van emoties en gedrag in het dagelijks leven. Het kan worden geprogrammeerd om gedurende de dag op willekeurige momenten een beep te genereren, waarna gebruikers een touch screen gebruiken om een korte vragenlijst in te vullen over hun stemming, sociale context en activiteiten in relatie tot het moment van de beep.

2. Vriendschap als preventie,studenten Industrieel ontwerp, TU Delft

Hoe vriendschap te ontwerpen voor kwetsbare jongeren. Kom de films bekijken.

3. Biedt Tech kans op zelfstandig wonen? Studenten Haagse Hogeschool

Studenten presenteren mood boards over hoe zij de toekomst van de zorg zien. Ga met ze in gesprek over hun visie.

Science

1. Patroon herkenning bij de Quantified self. Door Joris Janssen.

Terwijl u dit leest, verzamelen 30 miljard smartphone 6 petabyte (1.000.000 gigabyte) per minuut aan data over het gedrag van hun gebruikers. Tijdens deze presentatie zal Joris Janssen laten zien dat uit deze data verschillende persoonlijke toestanden als slaap, beweging, sociale interactie en zelfs gemoedstoestanden kunnen worden afgeleid en gebruikt binnen GGZ-behandelingen.

2. Sociale leeromgeving voor de EPA doelgroep, MiiND. Door Robbert Smit.

Wetenschappelijke studies laten een correlatie zien tussen ernstige psychiatrische aandoeningen en de sociale capaciteit van de cliënt. Niet alleen is er een duidelijke relatie tussen schizofrenie en een verminderde sociale capaciteit, ook is er een positieve relatie tussen een verbeterde sociale capaciteit en de herstelcapaciteit van cliënten met schizofrenie. Een van de risico’s van EPA is dat de cliënten in een sociaal isolement terechtkomen; ze kunnen vaak niet meekomen met hun omgeving, geen relaties onderhouden en hebben moeite om vrijwilligerswerk en opleiding te behouden. Daarnaast hebben zij vaak een beperkte sociale capaciteit en een trage leercurve, waardoor de ontwikkeling tot stilstand komt en de kans op terugval vergroot wordt. Voor EPA-cliënten is het leven in een sociaal isolement vaak problematiek nr. 1.

Vanuit bovenstaande problematiek is de zoektocht naar een interventietechniek begonnen met behulp van een cliëntgestuurde innovatiemethodiek. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de ‘MiiND community'(www.miind.org). Een laagdrempelige sociale peer-community leeromgeving, die door FACT-teams wordt ingezet als interventietoolkit. Hiermee kunnen EPA-cliënten ondanks hun trage leercurve en sociale beperkingen gemakkelijk gedurende langere perioden werken aan het verbeteren van hun sociale vaardigheden en aan zelfzorg.

Robbert Smit is een van de coördinatoren van MiiND. In deze workshop zullen verschillende facetten belicht worden vanuit de cliënt en het zorgperspectief. Ook wordt aandacht besteed aan de resultaten en toekomstige ontwikkelingen.

3. Virtual reality bij psychose, de resultaten. Door Roos Kolder.

Er wordt in de GGZ steeds meer gebruik gemaakt van Virtual Reality-technieken bij het behandelen van cliënten. Voor angststoornissen zijn er al in toenemende mate evidence based Virtual Reality-behandelingen beschikbaar. Ook wordt deze techniek nu verder ontwikkeld voor onderzoek naar, en de behandeling van, mensen met een psychotische stoornis. De onderzoeksbevindingen en ook onze eerste ervaringen met de Virtual Reality Exposure Therapie bij Psychose (VRET.P) zullen worden gepresenteerd.

Network

1. Hoe bepaalt Utrecht welke wijk welke zorg nodig heeft? Mark Dijksman en Pieter in ‘t Hout

De Jeugdwet, WMO 2015 en de Participatiewet valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De uitdaging voor de gemeente is om de balans te vinden tussen de kwaliteit en de betaalbaarheid versus de toegankelijkheid van het nieuwe stelsel in het Sociaal domein. Hiervoor is het gewenst om te weten hoe de problematiek zich ontwikkelt in verschillende buurten en wijken. Per wijk en buurt willen we kort-cyclisch vaststellen (feedbackloops) of we de goede dingen doen en daar snel op kunnen interveniëren. Voor deze nieuwe manier van sturen is andere en snellere informatie nodig. Om antwoord te kunnen geven op de vraag of Big Data Technologie hiervoor mogelijkheden biedt, zijn we samen met aan aantal andere partijen een experiment begonnen.

Wij wilden gaan kijken naar meerdere databronnen, zoals open data, publieke data en gesloten data. Het doel van het experiment was om een actueel dashboard te creëren waarin de zelfredzaamheid van een wijk of buurt kan worden gemonitord, waarbij vroegtijdig veranderingen kunnen worden gesignaleerd. Met behulp van intelligente software op basis van Big Data Technologie en Big Data Analyse is het technisch mogelijk om real time de zelfredzaamheid in de wijk te monitoren en de cijfers per leefgebied weer te geven.
De conclusie van het experiment is dat door het inzetten van Big Data technieken en het vormgeven van datasturing, de gemeente de mogelijkheid heeft om daadkrachtig, snel en goed onderbouwd bij te sturen en ook de bijsturing snel te monitoren.

2. Project Network,
Reframing studio, Beatrijs Voorneman,Mandy de Goederen >>WorkshopInteractief

Project Network Ontwerpbureau Reframing Studio en de Parnassia Groep hebben een app ontwikkeld onder de naam Project Network. Deze app – vanaf mei te downloaden op Google Play en in de App Store – helpt je, ook in tijden van psychische instabiliteit, je sociale netwerk te behouden. Project Network daagt je uit om in actie te komen en helpt je aan de slag te gaan met je netwerk. Daarnaast biedt de app allerlei tips en informatie over hoe vriendschappen werken. Uit een pilot blijkt dat de tevredenheid bij gebruikers over hun sociale netwerk en hun eigen rol daarin stijgt bij gebruik van de app.

3. Wijkprofilering houdt wijken vitaal, ervaringen van een Rotterdammer, Michiel de Baan

Waar begint Zorg en stopt Welzijn? Gebiedsgerichte inzet; Wijkteams en Huizen van de Wijk, kunnen we hierdoor Langer Thuis blijven?

Tech Markt

Sense-health: Sense Health ontwikkelt toepassingen waarmee de gebruiker in staat is om zijn/haar kwaliteit van leven te optimaliseren. Goalie is speciaal ontwikkeld voor mensen waarbij mentaal gezond zijn, worden en blijven een belangrijke rol speelt en dagstructuur de basis is voor herstel.
Door gebruik te maken van sensoren op de telefoon, is Goalie een proactieve applicatie die de gebruiker kan ondersteunen op het moment en de plaats dat dit er echt toe doet. Eigen regie, hogere therapietrouw en sneller herstel zijn slechts enkele voordelen voor de gebruiker. De behandelaar krijgt objectieve en relevante informatie, biedt intensievere en gepersonaliseerde ondersteuning en dat allemaal in een gebruikersvriendelijke technologie omgeving.

DayBook: Door de ervaringen van Martijn te combineren met de innovatiekracht van Oipinio en de creativiteit van Sprigs is een app ontwikkeld met een aantrekkelijk design en een unieke gebruikerservaring.

Daybook is ontstaan uit een behoefte van één gebruiker in de gezondheidszorg , maar is nu van de vele gebruikers. Op basis van jullie ervaringen zal Daybook zich blijven ontwikkelen waardoor elke gebruiker kan beschikken over een eigen Daybook-oplossing.

GGZ Centraal: ‘Elektronisch meten van bewegingsstoornissen’Onderzoek vanuit GGz Centraal naar het meten van bewegen en bewegingsstoornissen. Een meetinstrument voor antipsychotica-geinduceerde bewegingsstoornissen, zie filmpje

HaerstHaerst: Demonstratie van video-ondersteunde diagnostiek middels de Diagnostische Camera. Presentatie van de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek naar de gebruikservaringen bij cliënten, familieleden, artsen en psychiaters

 

Denk: Oculus Rift of Google Cardboard. Bij Denk bieden we sinds kort als enige instelling in Nederland een blended behandeling met behulp van virtual reality. Tijdens deze behandeling wordt u met behulp van de Oculus Rift of Google Cardboard blootgesteld aan verschillende situaties. Als u bijvoorbeeld een paniekstoornis heeft en bang bent voor bepaalde openbare situaties, kan met behulp van de virtual reality therapie deze angst worden overwonnen. Ervaar virtual reality in de zorg.

MarkiezaHet maken van het herstelverhaal,Het maken van het herstelverhaal, Markieza en GGzE: De cursus ‘Het maken van je eigen herstelverhaal’ is de eerste ervaringsdeskundige digitale cursus. Tijdens de cursus wordt een deelnemer gecoacht door een ervaringsdeskundige. Deze ondersteund de deelnemer bij het schrijfproces, het vormgeven van het eigen verhaal en het inzicht krijgen in belangrijke herstelmomenten. De deelnemer bepaald zijn eigen tempo en vorm van het persoonlijke verhaal. Deelnemers krijgen meer zicht op persoonlijke overlevingskunst, krachten en mogelijkheden, ervaren meer zelfvertrouwen, regie op de eigen levensomstandigheden en toekomstperspectief.

Kantamessenger, Topicus: Kanta is een beveiligde berichtenservice voor op uw mobiele telefoon en PC. Daarmee is Kanta het medium waarmee u vertrouwelijke medische gegevens en beelden kunt delen. HUIDIGE TOEPASSINGEN:

   • Tijdelijk contact onderhouden met uw patiënt
   • De mening van een collega vragen
   • Veilig beelden delen met een collega

CleVR: Bezoekers de mogelijkheid bieden om afwegingen te kunnen maken over het gebruik van Virtual Reality (Exposure Therapy) in relatie tot om het diagnosticeren, behandelen dan wel begeleiden van cliënten met psychische stoornissen.- Inzicht geven in ‘de kracht van beelden’ op onze hersenen en de invloed die dit heeft op (onze) gevoelens en denkpatronen. Download de folder hier.

Minddistrict wil met de slimme inzet van technologie bijdragen aan een duurzame gedragsverandering van mensen. Door middel van de online behandelkamer kunnen behandelaren hun cliënten persoonlijke zorg op maat aanbieden. Professionals en cliënten kunnen gebruik maken van modules, videobellen, vragenlijsten, dagboeken en de dagboek app in aanvulling op face-to-facegesprekken. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de cliënt verhoogd en sluit de behandeling beter aan op zijn of haar dagelijks leven.

De nieuwe Vicasa GO en Vicasa PRO, Simac: Simac Healthcare viert 10 jaar beeldbellen in de praktijk. Een schat aan ervaring die we graag met u delen!

• Wat levert beeldcommunicatie in de praktijk op? Wij vertellen u graag over onze praktijk cases.
• Do’s en don’ts van 10 jaar implementatie-ervaring
• Ervaar het gemak van multi platform communicatie tijdens onze demonstraties.
• Aan de slag met uw business case
• Ontdek de nieuwe Vicasa GO en Vicasa PRO

MiiND community, is een sociale omgeving, ontwikkeld door EPA cliënten, om hun (ongewilde)isolement te kunnen doorbreken, positieve sociale ervaringen en relaties op te kunnen opdoen en toegang te krijgen tot een community die past en aansluit op hun beleveniswereld en verbale leercurve.

Ippz: Karify biedt een online platform voor optimale behandeling van cliënten en geprotocolleerd werken van behandelaars. Werken met karify betekent een actieve coaching en
monitoring van cliënten. De combinatie van persoonlijk en digitaal contact, de zogeheten blended zorg, biedt het beste van twee werelden. Met Karify beschikken behandelaars over een nieuwe, volledig ondersteund werkproces.
Zij monitoren voortgang en bieden interventies aan op het juiste moment. Karify ondersteund u bij het maken van beslissingen op basis van voortgang en data. De client krijgt een persoonlijk gezondheidsdossier, kan naasten of lotgenoten betrekken bij de behandeling en delen over de keten met andere zorgverleners. Met karify kunt u snel starten en snel opschalen, veilig, gemakkelijk, op maat.

Freena in samenwerking met het E-lab, GGzE:

 1. game ter ondersteuning van kinderen met ADHD adhv de STOP DENK DOE methode
 2. Een digitale vorm van het ecogram
 3. Mijn oplossingen! De app ter ondersteuning van het signaleringsplan

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit document.

Reacties plaatsen zijn uitgeschakeld voor dit document.

× Kan ik je misschien helpen? (via WhatsApp) Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
How can I help you?