• Duck Swart heeft een update geplaatst in de groep Groepslogo van Natafel DovemansorenNatafel Dovemansoren 1 jaar, 1 maand geleden

  Open data voor democratie
  We maken onbewust dagelijks gebruik van open data toepassingen. Applicaties die ons helpen met het plannen van het openbaar vervoer, het vermijden van files of applicaties waarin kaarten en plattegronden zitten die door de overheid als open data beschikbaar zijn gesteld. Deze toepassingen kunnen direct impact hebben op onze democratie. Denk hierbij aan toepassingen die ons helpen bij het vinden van een stembureau, of inzicht geven in bekendmakingen van overheidsbesluiten. Hergebruikers van open data creëren toepassingen die doorwerken in de besluitvorming in de politiek en hebben zo impact op de democratie. Een voorbeeld hiervan is het berekenen van geluidsoverlast rond snelwegen op basis van open data, dit heeft invloed op de inrichting van de openbare ruimte rond snelwegen. In deze bijeenkomst zullen een viertal hergebruikers van open data vertellen over de toepassingen die ze hebben gemaakt, en hoe deze invloed hebben op besluitvorming.

  Programma 15 minuten per verteller, 5 minuten voor vragen

  Welkom door Marieke Schenk (Coördinator Leer- en Expertisepunt Open Overheid)
  Introductie sprekers door Paul Suijkerbuijk (Leer- en Expertisepunt Open Overheid)
  Joep Meindertsma van Argu https://argu.co/i/governments
  Martin Jansen van Movares https://movares.nl/
  Alex Olieman van Qollap https://www.qollap.com/
  Bert van Dijk van Pim.info http://www.pim.info/
  Sanne Blauw van De Correspondent https://decorrespondent.nl/sanneblauw