• Duck Swart heeft een update geplaatst in de groep Groepslogo van Natafel DovemansorenNatafel Dovemansoren 2 maanden, 3 weken geleden

    @pieterp: hieronder vind ik , mooi citaat over de onmisbaarheid van politieke partijen in een representatieve democratie. Het citaat begint in medias res over Brexit, maar dat vormt slechts een aanleding om het meer in het algemeen over de zin, functie en rol van politieke partijen te hebben. Ik denk dat ik het een mooi citaat vind omdat ik in de twee jaar dat ik voor de UvA in de commissie democratisering en decentralisatie zat merkte hoe chaotisch de politiek blijft als er geen loyaliteit is naar een partij die voor coördinatie en discipline zorgt.

    “De Brexit-crisis heeft altijd vooral te maken gehad met de toekomst van de Conservatieve Partij. Maar hoe langer de crisis voortduurt, hoe meer het ook gaat om een algemene heroriëntatie van de partij: er is een strijd om suprematie, niet alleen binnen Labour, maar ook tussen Labour en de Liberaal-Democraten (inclusief hun recente rekruten, die faalden in hun eigen poging om een nieuwe kracht te creëren). Dit heeft van alle kanten geleid tot fokkers die hun tegenstanders in andere partijen (en in hun eigen partij) ‘partij voor land’ zetten. Dit is een nepkreet, een ander partijdig wapen. Niemand gedraagt zich ‘onpatriotisch’. Iedereen zoekt naar een manier om patriottisme in het beleid te combineren met een electorale meerderheid, omdat een meerderheid niet alleen de macht brengt, maar ook effectieve politiek mogelijk maakt, wat een andere manier is om patriottisme te definiëren. Als partijen geen eenheid, bevel en besluitvorming uitstralen, wordt de politiek een chaos. Juist omdat grote buitenlandse beleidskwesties belangrijker zijn dan het fortuin van individuele politici, moeten die politici strijden voor een buitenlandse beleidsstrategie die hun partij zal verenigen en de kiezers zal overtuigen. Er is al sprake van een nationale crisis: partijinstabiliteit maakt haar eindeloos en onoplosbaar.

    Met andere woorden, we moeten ons verzetten tegen het instinct om de partij te zien als het ‘probleem’ in de politiek, terwijl het de oplossing moet zijn. De partij is altijd het basisinstrument van de Britse democratie geweest, want een goed functionerende partij is de sleutel tot het behoud van de politieke stabiliteit. De grote paradox van de partij is dat, hoewel het oppervlakkig gezien vaak een weerzinwekkende tribale indruk maakt, het de enige betrouwbare manier is om de onvermijdelijke ontevredenheid van de bevolking over de politieke klasse in toom te houden. Het dwingt egoïstische parlementsleden om een discipline te accepteren zonder welke parlementen altijd onbeheersbaar zijn geweest; het vermijdt zo het altijd aanwezige risico dat politieke instellingen zich zelfregulerend en navelstaren in plaats van efficiënt en doelgericht lijken te zijn. Het dwingt partijleden om samen te werken en compromissen te sluiten bij het nastreven van een gemeenschappelijk programma. De concurrentie om stemmen zorgt ervoor dat partijen proberen brede kerken te blijven in plaats van smalle sekten, en zorgt voor een georganiseerd proces voor het vervangen van regeringen waarvan de programma’s te veel tekortkomingen hebben ontwikkeld, waarvan de borstels met de werkelijkheid te dwingend zijn geworden en waarvan de compromissen voor te veel kiezers te smakeloos zijn geworden. Verkiezingen maken gecontroleerde uitingen van ontevredenheid mogelijk, terwijl in bijna alle gevallen de energie die door het zoeken naar een nieuwe parlementaire meerderheid wordt opgewekt, voldoende nieuwheid, focus en doelgerichtheid biedt om een nieuwe regering een tijdje efficiënt te laten lijken. Het is de onheilspellende onvolmaaktheid van het partijsysteem dat het van onschatbare waarde en normaal gesproken onkwetsbaar maakt voor antidemocratische eisen om iets zuiverder en meer gedisciplineerd te zijn. Het was de ongebruikelijke zwakte van het traditionele partijsysteem in de jaren dertig van de vorige eeuw die extremistische partijen kortstondig een bedreiging liet vormen.

    Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)